Ratkasu näehin kysymyksiin on suora ku mutkaton muantie: keskity lisäarvoon...
Pitelet kohta käsissäs kirjoo, jonka piätavote on antoo pienelle virmanpyörittäjälle viitisekymmentä ajatuksentynkee nostoo oma kilipaelukyky entistä ehommaks.
Mittää hurjoo vaahtia ei tarvihemännä rutalehtia, iha pikkusin askelin tuarustettaan unohtamata iha sitä olleellisinta asija sisältöö. Ja se sisältö soppii ku muikku Kallavetteen pienimmästä virmanpyörittäjästä aena ylj’opistotasolle asti, tae justiisa hommaan tarttuneesta jo pitemmälle piässeeseen sarjayrittäjjään. Mittää allookaa ei passoo väheksyvä. Kirja kääp kaekille ja vaekka vasta oppija hakevalle.
Heleppoo, vilihakasta ja tehokasta!
Yheks kantavaks voemaks on kirjassa noossu ”jatkuvan oppimisen” periuate. Olj’ sitte kyse mistä tahhaasa aeheesta, opintankkoominen ei sua jiähä iha kertaluontoseks. Olleellista ei oukkaan opuksen piätön pänttööminen, vua näehen ajatusten vieminen elinikäseks opiks. Näen ossoo tehostoo toemintojjaan vuos toesesa perrään kaekilla liiketoeminnan aluveilla. Kirjasta löötyy myös paljon erilaesia tehtäviä ja hyövyllisiä linkkejä.
Ota ihmeessä onkees ja tilloo opus tiältä:


https://www.adlibris.com/fi/kirja/ultra-lean-business-savo-9789528003403

https://www.booky.fi/search.php?search=leijala#!product_id=9789528003403


---
Mikä on oekee hinta tuotteelle tae palavelulle? Liian halapa, ja mätät rahhoo asijakkaalle, vae liian kallis, jollonka määt häviämmään tarjouksia? Pärjeekö pienyrittäjä aena vuan kiristyvässä hintakilipaelussa? Pystyykö niitä tarjouksia ylleesäkkään voettamaan hintakilipaelulla? Voetko käättee alennuksija omaks hyövykses? Millälaella markkinoet ommoo tuotettas/palaveluas – hinnallako?Ratkasu näehin kysymyksiin on suora ku mutkaton muantie: keskity lisäarvoon, elikkä justiisa asijakkaan kokemaan lisäarvoon, sen sijjaan että kilipaelet hinnalla. Tämän totteottaminen on helepompoo kun ällyytkään. Kää läpi asijakkaan osto- ja käättörosessi alakaen tarpeen huomoomisesta aena käättövaeheeseen ja sinne hävittämisseen asti, kun tuote on tullu elinikänsä loppuun ja asijakas toevon mukkaan ostaa uuven samanmoesen tuotteen. Kussaen vaeheessa listoo ylös oma lisäarvos asijakkaalle. Tie tästä lisäarvosta mahollisimman selevästi nähtävissä olova ja asijakkaan rosessiin sopiva. Tie tämä lisäarvoviesti asijakkaallekkii seleväks.
----
Aevojen käättö ajattelluun vie tietennii vähäsen aekoo, mutta toemivan strategian voep tehä helepoella malleilla yhessä tae kahessa tunnissa. Eillä olleessa kappaleessa esitelty yks Powerpoint-kalvo riittää homman jujuks. Ku malli on tarpeeks heleppo, voep keskittyvä ommiin ajatuksiin ja niijen terävöettämisseen. Yks hyvä uatos on monasti parempi ku 100 huonoo eli luatu korvoo miärän.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Onko SOTE vuosisadan mahdollisuus mikroyrittäjälle?

UltraLeanSales academy

Ostitko yrityksen?