Tekstit

Näytetään tunnisteella Lean merkityt tekstit.

Mikä ihmeen Lean-myynti?

Kuva
Mikä ihmeen Lean-myynti? Lean- tai Lean Six Sigma myynnille ei ole kirjallisuudessa yhtä yleisesti tunnettua ja selkeää määritelmää, joten on hyvä alkuun määritellä yleisellä tasolla mistä on kyse. Lean-myynnille on ominaista seuraavat asiat. Asiakkaan ostoprosessi on kaiken ytimessä.  Yrityksen myyntiprosessi on linkitetty asiakkaan ostoprosessiin ja ostokriteereihin. Vaikka ”Lean-myynti” nimenä viittaa myyntiin, oleellisinta on asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen. Asiakkaalle tuotettu arvo ratkaisee. Myyntiprosessin arvo määritellään asiakkaalle tuotetun arvon mukaan. Näin ollen, arvoa ei tule määritellä esimerkiksi yrityksen omien resurssien säästön kautta. Vahvuuksien hyödyntäminen >> hukan eliminointi. Vahvuuksien hyödyntäminen on huomattavasti arvokkaampaa kuin ”hukan” eliminointi. Näin mahdollistetaan lisämyynti, vaikka se kuluttaisi lisää omia resursseja. Toki hukkaakin poistetaan kaikin keinoin. Erottuminen kilpailijoista ratkaisee. Kilpailukyvyn keh